Ponuka služieb

Geometrické plány na

 • zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • rozdelenie nehnuteľností
 • úpravu hraníc medzi pozemkami
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zriadenie vecného bremena
 • vyňatie z LPF a odňatie z PPF
 • zlúčenie parciel
 • obnovu pôvodných parciel
 • zameranie stavby na cudzích pozemkoch

Vytýčenie hraníc pozemkov

Práce v inžinierskej geodézii

 • zameranie inžinierskych sietí s digitálnym spracovaním
 • zameranie mapových podkladov pre projektovanie stavieb
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
 • vytýčenie stavebných objektov
 • tvorba účelových máp
 • kontrolné merania

Poradenská činnosť v oblasti geodézie

Sprostredkujeme

 • vyhotovenie zmlúv
 • vyhotovenie znaleckých posudkov
 • právne poradenstvo