Cenník vybraných geodetických prác

Ceny platia pre okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto. Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny

Geometrický plán na oddelenie jednej parcely, zameranie stavby, vecné bremeno:

Minimálna cena geometrického plánu je 200 € + 27 € kolkové poplatky.

Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie

Minimálna cena geometrického plánu je 270 € + 27 € kolkové poplatky.

Vytýčenie hranice pozemku

Minimálna cena za vytýčenie hranice je 180 € + 17 € kolkové poplatky.

Minimálna cena za vytýčenie hranice v obciach s komplikovaným mapovým operátom je 300 € + 17 € kolkové poplatky.

Zameranie adresného bodu

Zameranie adresného bodu - samostatný výjazd : 50 €

Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby : 23 € za zameranie adresného bodu.

Osadenie stavby

Minimálna cena za osadenie jednej stavby je 200 €.

Minimálna cena za osadenie 2 stavieb na jednej parcele je 225 €

Minimálna cena za osadenie 3 stavieb na jednej parcele je 250 €

Cena osadenia priemyselných objektov sa určuje individuálne.

Zameranie polohopisu a výškopisu

Cena sa určuje individuálne

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí

Cena sa určuje individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy

Minimálna cena za spracovanie bežnej kúpnej alebo inej zmluvy je 130 € + kolkové poplatky, ktoré predstavujú 51 alebo 66 €.

Pri zmluvách väčšieho rozsahu sa cena určuje individuálne.