Geodetické a kartografické práce Žilina

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEOZA, s.r.o. sú geodetické a kartografické práce.

Napíšte alebo zavolajte nám! Vypracujeme vám geometrické plány, vytýčime hranice pozemku, vykonáme ďalšie práce v inžinierskej geodézii. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo, pomôžeme vám aj pri príprave zmlúv a vyhotovení znaleckých posudkov.

Kontakt

Obchodné meno: GEOZA, s.r.o.
Adresa: Krivánska 977/5, 013 03 Varín
IČO: 46411330
DIČ: 2820006321
E-mail: geozasro@gmail.com
Kontaktná osoba: Ing. Mária Koššuthová
Telefón: 0904 13 13 33
E-mail: m.kossuthova@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu.